Dir. 2022:80

Tilläggsdirektiv till utredningen En hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04)

Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2022

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 10 juni 2021 kommittédirektiv om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (dir. 2021:42). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 3 oktober 2022.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 7 november 2022.

(Näringsdepartementet)