Dir. 2023:113

Tilläggsdirektiv till Adoptionskommissionen

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Adoptionskommissionen (S 2021:08) Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2023

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 kommittédirektiv om Sveriges internationella adoptionsverksamhet – lärdomar och vägen framåt (dir. 2021:95). Uppdraget skulle redovisas senast den 7 november 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 16 december 2024.

(Socialdepartementet)