AD 2006 nr 1

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Parter:

Industrifacket; Industri- och KemiGruppen; Trioplast Aktiebolag

Nr 1

Industrifacket

mot

Industri- och KemiGruppen och Trioplast Aktiebolag i Smålandsstenar.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Dom 2006-01-11, målnummer A-282-2004

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Catharina Nordlander (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Britt Angleryd, Charlott Richardson, Håkan Torngren, Staffan Holmertz och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Monica Björnfot Spaak