AD 2006 nr 101

Målet gällde lönetvist. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Parter:

Staten genom Arbetsgivarverket; SACO-S genom Akademikerförbundet SSR

Nr 101

Staten genom Arbetsgivarverket

mot

SACO-S genom Akademikerförbundet SSR.

Målet gällde lönetvist. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2006-10-25, målnummer A-181-2006

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson