AD 2006 nr 106

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Parter:

Driftsektionen på Folkhögskolan i Angered av Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC i Göteborg; Arbetsgivaralliansen; Folkhögskolan i Angered

Nr 106

Driftsektionen på Folkhögskolan i Angered av Göteborgs Lokala Samorganisation av SAC i Göteborg

mot

Arbetsgivaralliansen och Folkhögskolan i Angered.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Dom 2006-11-22, målnummer A-231-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Marianne Jenryd, Mårten Holmström, Jan Nordin, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson (förre enhetschefen i Landsorganistionen; tillfällig ersättare) och Lars E. Rabenius. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig