AD 2006 nr 107

Målet gällde diskriminering på grund av funktionshinder. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Kyrkans Akademikerförbund; Svenska kyrkan

Nr 107

Kyrkans Akademikerförbund i Stockholm

mot

Svenska kyrkan i Uppsala.

Målet gällde diskriminering på grund av funktionshinder. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-11-22, målnummer A-51-2006

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Stefan Lundstig