AD 2006 nr 108

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att förbundets talan bifölls och arbetstagarens talan i huvudsak avslogs.

Parter:

Fastighetsanställdas förbund; J.A.; Bo Kedjan Aktiebolag

Nr 108

Fastighetsanställdas förbund och J.A. i Fjärås

mot

Bo Kedjan Aktiebolag i Hisings Backa.

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att förbundets talan bifölls och arbetstagarens talan i huvudsak avslogs.

Dom 2006-11-22, målnummer A-221-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Göran Trogen och Anders Tiderman. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson