AD 2006 nr 113

Målet gällde preskription. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Informator Utbildning Svenska Aktiebolag; T.O.

Nr 113

Informator Utbildning Svenska Aktiebolag i Stockholm

mot

T.O. i Angered.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, mellandom den 7 mars 2006 i mål T 22241-05

Målet gällde preskription. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-11-29, målnummer B-43-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Bengt Huldt och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig