AD 2006 nr 117

Målet gällde fordran på grund av anställning. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

N.M.; Selmer Bygg Stockholm Aktiebolag

Nr 117

N.M. i Stockholm

mot

Selmer Bygg Stockholm Aktiebolag i Solna.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 17 november 2005 i mål T 6738-02

Målet gällde fordran på grund av anställning. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-12-06, målnummer B-4-2006

Ledamöter: Inga Åkerlund, Lars Johan Eklund, Ari Kirvesniemi (direktören i Vårdföretagarna; tillfällig ersättare), Agnes Günther, Birgitta Widén och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Inge Karlström