AD 2006 nr 119

Målet gällde lönefordran och förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svarandena underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Hotell och Restaurang Facket; Kensab Handelsbolag i konkurs; A.G.; K.G.

Nr 119

Hotell och Restaurang Facket

mot

Kensab Handelsbolag i konkurs i Göteborg, A.G. i Göteborg och K.G. i Göteborg.

Målet gällde lönefordran och förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svarandena underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2006-12-06, målnummer A-89-2006

Ledamot: Michaël Koch

Sekreterare: Kristine Skår