AD 2006 nr 120

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

S.B.; Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag

Nr 120

S.B. i Uddevalla

mot

Västsvensk Tidningsdistribution Kommanditbolag i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Uddevalla tingsrätts dom den 13 februari 2006 i mål T 1384-04

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2006-12-13, målnummer B-22-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Håkan Lundquist (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Mårten Holmström, Agne Werneskog (f.d. direktören i Almega Tjänsteförbunden; tillfällig ersättare), Teddy Glans, Anders Tiderman och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Emma Cardell