AD 2006 nr 122

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

Parter:

M.E.; P-E.S.; H.S.; Roxx Kommunikation Aktiebolag

Nr 122

M.E. i Vimmerby, P-E.S. i Vimmerby och H.S. i Målilla

mot

Roxx Kommunikation Aktiebolag i Vimmerby.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot lojalitetsplikten. Domen innebar att tingsrättens domslut ändrades i huvudsaken.

Dom 2006-12-13, målnummer B-11-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Lars Dirke, Kurt Eriksson, Jan Nordin, Ulf Perbeck, Sven-Olof Arbetstål (f.d. förhandlingschefen i Facket för Service och Kommunikation, SEKO, tillfällig ersättare) och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig