AD 2006 nr 124

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls i huvudsak.

Parter:

Sif; Industri- och KemiGruppen; Emmaboda Glas Aktiebolag

Nr 124

Sif

mot

Industri- och KemiGruppen och Emmaboda Glas Aktiebolag i Emmaboda.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls i huvudsak.

Dom 2006-12-20, målnummer A-35-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulrika Stenbeck Gustavson, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Håkan Torngren, Gunilla Kevdal och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Stefan Lundstig