AD 2006 nr 125

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

A.J.; Nokia Svenska Aktiebolag

Nr 125

A.J. i Linköping

mot

Nokia Svenska Aktiebolag i Kista.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 27 juni 2005 i mål T 6612-01

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2006-12-20, målnummer B-70-2005

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Lars Johan Eklund, Christer Måhl, Peter Ander, Håkan Torngren, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Britt-Marie Häggström. Enhälligt.

Sekreterare: Ola Björstrand