AD 2006 nr 128

Målet gällde diskriminering. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Z.G.; Halfen-Deha Aktiebolag

Nr 128

Z.G. i Partille

mot

Halfen-Deha Aktiebolag i Mölnlycke.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 6 april 2006 i mål T 1743-05

Målet gällde diskriminering. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-12-20, målnummer B-53-2006

Ledamöter: Michaël Koch, Björn Müntzing och Lars E. Rabenius. Enhälligt.