AD 2006 nr 129

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

A.M.B.; Sollefteå kommun

Nr 129

A.M.B. i Graninge

mot

Sollefteå kommun.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 30, dom den 1 november 2005 i mål T 13115-03

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-12-20, målnummer B-105-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Anders Hagman och Inger Öhrn Karlsson (f.d. ombudsmannen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Sekreterare: Kristine Skår