AD 2006 nr 14

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

B.T.; Norrby Bingo Aktiebolag

Nr 14

B.T. i Borås

mot

Norrby Bingo Aktiebolag i Borås.

Överklagade avgörandet: Borås tingsrätts dom den 19 december 2005 i mål T 1411-03

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-02-08, målnummer B-3-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund och Karin Hellmont. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont