AD 2006 nr 17

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål

Parter:

Sif; Forema-Slutarp Aktiebolag

Nr 17

Sif

mot

Forema-Slutarp Aktiebolag i Örebro.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål

Dom 2006-02-08, målnummer A-249-2005

Ledamot och sekreterare: Anu Rintala