AD 2006 nr 19

Målet gällde fordran på semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Tjänstemannaförbundet HTF; Serbiska Riksförbundet

Nr 19

Tjänstemannaförbundet HTF

mot

Serbiska Riksförbundet i Stockholm.

Målet gällde fordran på semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-02-15, målnummer A-82-2005

Ledamot och sekreterare: Kristina Andersson