AD 2006 nr 2

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Z.G.; Milleteknik Aktiebolag

Nr 2

Z.G. i Partille

mot

Milleteknik Aktiebolag i Partille.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 10 maj 2005 i mål T 1574-04

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-01-18, målnummer B-52-2005

Ledamöter Inga Åkerlund, Håkan Torngren och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Inge Karlström