AD 2006 nr 21

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Tjänstemannaförbundet HTF; T.S.; Vision Office Technology Aktiebolag

Nr 21

Tjänstemannaförbundet HTF och T.S. i Hisings Backa

mot

Vision Office Technology Aktiebolag i konkurs.

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2006-02-15, målnummer A-241-2005

Ledamot och sekreterare: Anu Rintala