AD 2006 nr 23

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak avslogs.

Parter:

Svenska Kommunalarbetareförbundet; M.S.N. med enskild firma Phlox

Nr 23

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

M.S.N. med enskild firma Phlox Trädgårdsservice i Uppsala

samt

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Phlox Trädgårdsservice Uppsala Aktiebolag i Uppsala.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak avslogs.

Dom 2006-02-22, målnummer A-73-2004 och A-103-2004

Ledamöter: Michaël Koch, Göran Trogen och Inger Öhrn Karlsson. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala