AD 2006 nr 26

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Parter:

C.L.; Scania CV Aktiebolag

Nr 26

C.L. i Saltsjöbaden

mot

Scania CV Aktiebolag i Södertälje.

Överklagade avgörandet: Nacka tingsrätts dom den 7 mars 2005 i mål T 409-04

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes i överklagade delar.

Dom 2006-02-22, målnummer B-36-2005

Ledamöter: Inga Åkerlund, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Peter Ander, Anders Hagman, Hans Wahlström (f.d. förbundsordföranden i Svenska Transportarbetareförbundet; tillfällig ersättare) och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Maria Wiklund