AD 2006 nr 27

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

I.T.; Staten genom Kriminalvården

Nr 27

I.T. i Matfors

mot

Staten genom Kriminalvården i Norrköping.

Överklagade avgörandet: Sundsvalls tingsrätts dom den 4 mars 2005 i mål T 1821-04

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-03-01, målnummer B-31-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Kurt Eriksson, Jan Nordin, Håkan Torngren, Ronny Wenngren och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Inge-Marie Nilsson