AD 2006 nr 3

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

M.S.; Örebro läns landsting

Nr 3

M.S. i Örebro

mot

Örebro läns landsting.

Överklagade avgörandet: Örebro tingsrätts dom den 14 juli 2005 i mål T 4134-04

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-01-18, målnummer B-76-2005

Ledamöter: Inga Åkerlund, Håkan Torngren och Henry Sjöström. Enhälligt.

Sekreterare: Inge Karlström