AD 2006 nr 30

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut med visst undantag fastställdes.

Parter:

J.A.; Länssjukhuset Ryhov

Nr 30

J.A. i Stockholm

mot

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 3 november 2005 i mål T 22888-05

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut med visst undantag fastställdes.

Dom 2006-03-08, målnummer B-108-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund och Stefan Lundstig. Enhälligt.

Sekreterare: Maria Wiklund