AD 2006 nr 31

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

J.A.; Landstinget i Jönköpings län

Nr 31

J.A. i Stockholm

mot

Landstinget i Jönköpings län.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 13 december 2005 i mål T 24652-05

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-03-08, målnummer B-120-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Inga Åkerlund och Stefan Lundstig. Enhälligt.

Sekreterare: Maria Wiklund