AD 2006 nr 33

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

S.T.; Stockholms läns landsting

Nr 33

S.T. i Stockholm

mot

Stockholms läns landsting.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 25 maj 2004 i mål T 7903-01

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-03-15, målnummer B-79-2004

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Lillemor Birgersson och Lars E. Rabenius. Enhälligt.

Sekreterare: Monica Björnfot Spaak