AD 2006 nr 35

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Parter:

Industrifacket Metall; Teknikarbetsgivarna; Trelleborg Wheels Aktiebolag

Nr 35

Industrifacket Metall

mot

Teknikarbetsgivarna och Trelleborg Wheels Aktiebolag i Sävsjö.

Målet gällde avskedande. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2006-03-22, målnummer A-129-2005

Ledamöter Michaël Koch, Marianne Lishajko (hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Christer Måhl, Lars Dicander (förhandlingschefen i Livsmedelsföretagen; tillfällig ersättare), Teddy Glans, Jörgen Andersson och Lars-Erik Klason. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala