AD 2006 nr 36

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan endast delvis bifölls.

Parter:

Sif; Edsbyns Hyvleri Aktiebolag

Nr 36

Sif

mot

Edsbyns Hyvleri Aktiebolag i Edsbyn.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan endast delvis bifölls.

Dom 2006-03-22, målnummer A-37-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Peter Syrén (f.d. hovrättsassessor; tillfällig ersättare), Inga Jerkeman, Bengt Huldt, Ulla Lönnqvist Endre, Birgitta Kihlberg och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Ola Björstrand