AD 2006 nr 37

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

A.M.T.B.; Bjelkesta Gård Aktiebolag; C.R.

Nr 37

A.M.T.B. i Enköping

mot

Bjelkesta Gård Aktiebolag i Örsundsbro och C.R. i Örsundsbro.

Överklagade avgörandet: Enköpings tingsrätts dom den 20 april 2005 i mål nr T 359-04

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-03-22, målnummer B-44-2005

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Inge Karlström