AD 2006 nr 38

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Z.G.; Atlet Aktiebolag

Nr 38

Z.G. i Partille

mot

Atlet Aktiebolag i Mölnlycke.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 25 maj 2005 i mål nr T 152-05

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-03-29, målnummer B-61-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Claes Frankhammar och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Ola Björstrand