AD 2006 nr 39

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Z.G.; Aktiebolaget G.T.

Nr 39

Z.G. i Partille

mot

Aktiebolaget G.T. i Askim.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts dom den 19 augusti 2005 i mål nr T 5186-05

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-03-29, målnummer B-81-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Claes Frankhammar och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala