AD 2006 nr 4

Målet gällde saklig grund för uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.

Parter:

Air Logistics i Helsingborg Aktiebolag; J.H.

Nr 4

Air Logistics i Helsingborg Aktiebolag i Helsingborg

mot

J.H. i Skanör.

Överklagade avgörandet: Trelleborgs tingsrätts dom den 24 februari 2005 i mål nr T 1504-03

Målet gällde saklig grund för uppsägning m.m. Domen innebar att tingsrättens dom ändrades.

Dom 2006-01-18, målnummer B-27-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Hans Blyme, Folke K. Larsson, Peter Ander, Kent Johansson, Håkan Pettersson och Margareta Zandén. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont