AD 2006 nr 40

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Z.G.; Caparol Sverige Aktiebolag

Nr 40

Z.G. i Partille

mot

Caparol Sverige Aktiebolag i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 28 september 2005 i mål nr T 527-05

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-03-29, målnummer B-89-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Claes Frankhammar och Inger Efraimsson. Enhälligt.

Sekreterare: Anu Rintala