AD 2006 nr 45

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

B.G.; Swebus Aktiebolag

Nr 45

B.G. i Märsta

mot

Swebus Aktiebolag i Märsta.

Överklagade avgörandet: Sollentuna tingsrätts dom den 25 april 2005 i mål nr T 3721-03

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-04-12, målnummer B-47-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Peter Ander och Lennart Olovsson. Enhälligt.