AD 2006 nr 46

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

B.E.; Staten genom Arbetsmarknadsstyrelsen

Nr 46

B.E. i Karlshamn

mot

Staten genom Arbetsmarknadsstyrelsen.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 2 november 2005 i mål nr T 14819-04

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-04-12, målnummer B-106-2005

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Agnes Günther och Lennart Olovsson. Enhälligt.

Sekreterare: Kristina Andersson