AD 2006 nr 48

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot kvittningslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Parter:

Svenska Byggnadsarbetareförbundet; Sveriges Byggindustrier; Skanska Sverige Aktiebolag

Nr 48

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Sveriges Byggindustrier och Skanska Sverige Aktiebolag i Malmö.

Målet gällde skadestånd på grund av brott mot kvittningslagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Dom 2006-04-12, målnummer A-70-2005

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Jan Nordin och Birgitta Kihlberg (f.d. förbundsordföranden i Hotell och Restaurang Facket; tillfällig ersättare). Enhälligt.

Sekreterare: Monica Björnfot Spaak