AD 2006 nr 50

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Parter:

Z.G.; P.D. Elektronik och Data Aktiebolag

Nr 50

Z.G. i Partille

mot

P.D. Elektronik och Data Aktiebolag i Mölndal.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 25 juli 2005 i mål T 517-05

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2006-04-19, målnummer B-79-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Peter Ander och Lennart Olovsson. Enhälligt.