AD 2006 nr 51

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

R.H-D.; Telefonaktiebolaget L M Ericsson

Nr 51

R.H-D. i Hägersten

mot

Telefonaktiebolaget L M Ericsson i Stockholm.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 3, dom den 23 juni 2005 i mål T 19776-03

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-04-19, målnummer B-67-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Peter Ander och Karl-Erik Svensson. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont