AD 2006 nr 52

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Parter:

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet; Föreningen Sveriges Skogsindustrier; Mondi Packaging Dynäs Aktiebolag

Nr 52

Svenska Pappersindustriarbetareförbundet

mot

Föreningen Sveriges Skogsindustrier och Mondi Packaging Dynäs Aktiebolag i Väja.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Dom 2006-04-19, målnummer A-130-2005

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Ulla Erlandsson, Mårten Holmström, Gabriella Forssell, Ulf Perbeck, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Bo Almgren. Enhälligt.

Sekreterare: Kristina Andersson