AD 2006 nr 53

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

J.R.; Pfizer Health Aktiebolag

Nr 53

J.R. i Helsingborg

mot

Pfizer Health Aktiebolag i Stockholm.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom den 14 februari 2005 i mål T 18806-03

Målet gällde fordran. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-04-26, målnummer B-23-2005

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Jan Nordin, Anders Hagman, Anders Tiderman och Lena Maier. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont