AD 2006 nr 55

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Tjänstemannaförbundet HTF; Almega Tjänsteförbunden; Systembolaget Aktiebolag

Nr 55

Tjänstemannaförbundet HTF

mot

Almega Tjänsteförbunden och Systembolaget Aktiebolag i Stockholm.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-04-26, målnummer A-157-2005 och A-50-2006

Ledamot: Lars Johan Eklund

Sekreterare: Ola Björstrand