AD 2006 nr 56

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

K.K.; City Trafik i Stockholm Aktiebolag

Nr 56

K.K. i Ekerö

mot

City Trafik i Stockholm Aktiebolag, Rönninge.

Överklagade avgörandet: Huddinge tingsrätts dom den 2 maj 2005 i mål nr T 1736-03

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-05-03, målnummer B-48-2005

Ledamot: Inga Åkerlund

Sekreterare: Inge Karlström