AD 2006 nr 6

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten, fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Parter:

Handelsanställdas förbund; I.R.; A.G.

Nr 6

Handelsanställdas förbund och I.R. i Ängelholm

mot

A.G. i Ängelholm.

Målet gällde brott mot förhandlingsskyldigheten, fordran på lön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2006-01-25, målnummer A-234-2005

Ledamot och sekreterare: Kristina Andersson