AD 2006 nr 61

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att överklagandet avslogs.

Parter:

M.C.; Gävle kommun

Nr 61

M.C. i Gävle

mot

Gävle kommun.

Överklagade avgörandet: Gävle tingsrätts dom den 14 februari 2006 i mål nr T 2460-04 och T 1598-05

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar att överklagandet avslogs.

Dom 2006-05-10, målnummer B-35-2006

Ledamöter: Carina Gunnarsson, Lars Johan Eklund och Karin Hellmont. Enhälligt.

Sekreterare: Karin Hellmont