AD 2006 nr 62

Målet gällde skadestånd på grund av diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter: Z.G.; JOAB Försäljnings Aktiebolag

Nr 62

Z.G. i Partille

mot

JOAB Försäljnings Aktiebolag i Göteborg.

Överklagade avgörandet: Göteborgs tingsrätts, avd. 1, dom den 13 januari 2006 i mål T 4012-05

Målet gällde skadestånd på grund av diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-05-17, målnummer B-14-2006

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Jan Nordin och Kjell Eriksson. Enhälligt.