AD 2006 nr 64

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Parter:

Z.G.; Astra Tech Aktiebolag

Nr 64

Z.G. i Partille

mot

Astra Tech Aktiebolag i Mölndal.

Överklagade avgörandet: Mölndals tingsrätts dom den 24 augusti 2005 i mål nr T 685-05

Målet gällde skadestånd på grund av etnisk diskriminering m.m. Domen innebar att tingsrättens dom fastställdes.

Dom 2006-05-17, målnummer B-85-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Jan Nordin och Kjell Eriksson. Enhälligt.

Sekreterare: Ola Björstrand