AD 2006 nr 66

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedanden m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Parter:

Fackförbundet SKTF; Gotlands kommun

Nr 66

Fackförbundet SKTF

mot

Gotlands kommun i Visby.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedanden m.m. Domen innebar att kärandens talan i huvudsak bifölls.

Dom 2006-05-31, målnummer A-145-2005

Ledamöter: Michaël Koch, Ulla Erlandsson, Kurt Eriksson, Charlott Richardson, Ulla Lönnqvist Endre, Jörgen Andersson (f.d. enhetschefen i Landsorganisationen; tillfällig ersättare) och Britt Marie Häggström. Enhälligt.

Sekreterare: Ola Björstrand