AD 2006 nr 7

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Parter:

Nordic Gateway Distribution Aktiebolag; I.E.

Nr 7

Nordic Gateway Distribution Aktiebolag i Nässjö

mot

I.E. i Nässjö.

Överklagade avgörandet: Eksjö tingsräts dom den 29 mars 2005 i mål T 188-02

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2006-01-25, målnummer B-35-2005

Ledamot: Carina Gunnarsson

Sekreterare: Karin Hellmont